Regulamin

REGULAMIN

Regulami zakupow produktow sklepu internetowego MULTIWYTRYCH.PL

1.Ogolne zasady Zamowienia

1.1 Kupujacy oswiadcza, ze prowadzi dzialalnosc gospodarcza.

1.2 Klient podaje podczas rejestracji odpowiedni dokument potwierdzajacy, ze jest przedsiebiorca jak NIP .

1.3 Przedsiebiorcami sa w sensie ww. ogolnych warunkow handlowych osoby fizyczne lub prawne albo spolki osobowe posiadajace zdolnosc do czynnosci prawnych, z ktorymi nawiazuje sie stosunki handlowe i ktore prowadza dzialalnosc komercyjna lub samodzielna dzialalnosc zawodowa.

2. Przedmiot umowy

2.1 Multiwytrych dostarcza zamowione przez klientow towary lub swiadczy uslugi wramach przyjmowania ofert. W pozostalych przypadkach obowiazuje Polski Kodeks Cywilny).

2.2 Istotne cechy oferowanych przez nas produktow i uslug oraz czas trwania ofert o ograniczonym terminie wynikaja z opisow poszczegolnych produktow na stronach zofertami.

3. Zawarcie umowy

3.1 Prezentacja towarow w internecie nie stanowi oferty handlowej, lecz jest jedynie niewiazacym zaproszeniem klientow do zamowienia.

3.2 Zamawiajac towar klient deklaruje wiazaco swoja oferte umowy. Multiwytrych potwierdza bezzwlocznie wplyniecie zamowienia klienta. Potwierdzenie wplyniecia nie jest wiazacym przyjeciem zamowienia z naszej strony. Potwierdzenie wplyniecia stanowi wiazace przyjecie zamowienia tylko wowczas, jesli to wyraznie zadeklarujemy.

3.3 Multiwytrych jest uprawniony do przyjecia oferty umowy z elektronicznego zamowienia w przeciagu trzech dni roboczych od chwili wplyniecia jej do nas. Przyjecie moze odbyc sie w szczegolnosci poprzez wyslanie towaru do klienta (powiadomienie odbywa sie droga mailowa), jak rowniez poprzez wyslanie deklaracji przyjecia.

4. Dostawa / Koszty wysylki / Minimalna kwota zamowienia

4.1 Terminy dostaw podano na stronach z ofertami. Jesli nie podano terminu dostawy, wowczas dostawa nastepuje najpozniej w ciagu 14 dni roboczych, w przypadku towarow produkowanych wedlug specyfikacji klienta najpozniej w ciagu 21 dni roboczych.4.2 Poczatek podanego terminu dostawy zalezny jest w przypadku ustalonej zaliczki od wypelnienia zobowiazania platniczego klienta. Miarodajny jest moment wplyniecia platnosci przez Multiwytrych np. zaksiegowanie platnosci na naszym koncie bankowym. Ta sama zasada obowiazuje przy braku dokumentu potwierdzajacego status przedsiebiorcy.

4.3 Koszty przesylki zawieraja ustawowy podatek VAT. Przy zamowieniach online koszty przesylki naliczane sa automatycznie i podawane do Panstwa wiadomosci przed zlozeniem wiazacego zamowienia w koszyku.

4.4 Minimalna kwota zamowienia dla nowych klientow wynosi 50zl.

5.Brak dostepnosci zamowionego towaru lub uslugi O ile Multiwytrych.pl stwierdzi po wplynieciu zamowienia, ze zamowiony towar lub usluga nie sa juz dostepne, klient zostanie o tym bezzwlocznie powiadomiony . W takim wypadku Multiwytrych.pl moze klientowi przeslac wzglednie zaoferowac towar o jednakowej wartosci co do jakosci i ceny. Klient nie jest jednakze zobowiazany do przyjecia, jego roszczenia wynikajace z braku dostepnosci pozostaja nienaruszone, o czym klient zostanie poinformowany osobno w powiadomieniu o braku dostepnosci.

6.Zastrzezenie wlasnosci Multiwytrych zastrzega sobie prawo wlasnosci do wszystkich towarow, ktore wyslal do klienta az do momentu ostatecznego i pelnego uregulowania platnosci za dostarczony towar. O ile Multiwytrych wymienia towar w ramach gwarancji, juz dzis ustala sie, ze wlasnosc podlegajacego wymianie towaru przechodzi z klienta na Multiwytrych wzglednie odwrotnie w momencie, w ktorym Multiwytrych otrzyma przesylke z towarem wzglednie klient otrzyma przesylke zamienna od Multiwytrych.

7.Cena, warunki platnosci

7.1 Ceny podane w sklepie online to ceny koncowe i zawieraja podatek od towarow i uslug obowiazujacy w dniu zlozenia zamowienia online.

7.2 W koszyku sklepu online wyswietlany jest kazdorazowo obowiazujacy w chwili robienia zestawienia towarow podatek od towarow i uslug oraz ceny za uslugi uzupelniajace: pakowanie, wysylke itp. Zostana one automatycznie doliczone do ceny towaru i wyswietlone jako cena koncowa. Przed dokonaniem zamowienia przez klienta wyswietlane sa dokladne koszty przesylki.

7.3 Rachunek zawiera cene koncowa wraz ze wszystkimi skladnikami, z wylaczeniem oplat za pobranie, jesli przedsiebiorstwo transportowe pobiera je na wlasny rachunek.

7.4 W zasadzie przesylka dokonywana jest przy platnosci z gory, klient moze podczas dokonywania zamowienia online sam wybrac jeden z proponowanych sposobow platnosci. Rachunek zalaczany jest do towaru lub wysylany osobno poczta albo mailem. Jesli nie ustalono platnosci z gory nalezy dokonac platnosci na rachunek wciagu 10 dni od daty na rachunku.

8. Gwarancja

8.1 Multiwytrych gwarantuje, iz produkty do momentu przejscia ryzyka nie posiadaja wad rzeczowych ani prawnych.

8.2 Jesli dostarczony towar wykazuje ewidentne wady materialowe lub produkcyjne, do ktorych zalicza sie rowniez uszkodzenia w transporcie, wowczas klient proszony jest o dokonanie reklamacji takich wad w Multiwytrych. Zaniedbanie tej reklamacji nie ma konsekwencji w stosunku do ustawowych roszczen klienta. W pozostalych sprawach obowiazuja ustawowe przepisy prawa cywilnego.

8.3 W przypadku wady Multiwytrych zdecyduje o pozniejszym wykonaniu przez usuniecie usterki lub dostawe nowego towaru bez usterki. Naprawe uznaje sie za nieudana po drugiej nieskutecznej probie, jesli nic innego nie wynika w szczegolnosci zrodzaju przedmiotu lub wady, lub innych okolicznosci . W przypadku, gdy pozniejsze wykonanie jest nieudane lub gdy Multiwytrych odmawia pozniejszego wykonania, klientowi pozostaje do wyboru zadanie obnizenia ceny zakupu lub oswiadczenie oodstapieniu od umowy. Odstapienie jest wykluczone, jesli wada jest znikoma i nieistotna.

8.4 Warunkiem roszczen gwarancyjnych jest, ze wada nie powstala przez nieprawidlowe uzytkowanie lub zbytnie nadwyrezenie. Jesli wada ujawni sie pozniej niz 6 miesiecy po dostawie, wowczas klient powinien udowodnic, ze przedmiot byl wadliwy juz w momencie przejscia ryzyka. W innym wypadku Multiwytrych moze przedstawic dowod, ze towar w momencie dostawy nie posiadal wad rzeczowych.

8.5.1 Prawa do gwarancji ustaja rok po dostarczeniu towaru.

8.5.2 Roczny termin gwarancyjny zgodnie z punktem 8.5.1 nie obowiazuje przy zagrozeniu zycia, pogorszeniu stanu zdrowia lub uszkodzeniach ciala, ktore wynikaja z razacych zaniedban obowiazkow z naszej strony lub z umyslnych lub razacych zaniedban obowiazkow naszych ustawowych przedstawicieli lub osob, ktorym powierzono wykonanie zobowiazania oraz przy szkodach wynikajacych z umyslnych lub razacych zaniedban obowiazkow z naszej strony lub z umyslnych albo razacych zaniedban obowiazkow naszych ustawowych przedstawicieli badz tez osob, ktorym powierzono wykonanie zobowiazania.

9.Odpowiedzialnosc cywilna

9.1 Przy drobnych zaniedbaniach obowiazkow odpowiedzialnosc nasza oraz osob, ktorym powierzono wykonanie zobowiazania ogranicza sie do przewidywalnych typowych dla umowy wad. Przy drobnych zaniedbaniach obowiazkow, ktore nie sa obowiazkami podstawowymi, tzn. obowiazkami, ktorych prawidlowe spelnienie jest warunkiem wypelnienia umowy i co do dotrzymania ktorych strona umowy zwykle ufa i moze miec zaufanie, nie ponosimy odpowiedzialnosci ani my, ani osoby, ktorym powierzono wykonanie zobowiazania.

9.2 Ograniczenia odpowiedzialnosci jak w pkt. 9.1 nie obowiazuja przy roszczeniach klienta wynikajacych z odpowiedzialnosci za produkt, ani z gwarancji. W dalszym ciagu ograniczenia odpowiedzialnosci nie obowiazuja przy zagrozeniu zycia, pogorszeniu stanu zdrowia lub uszkodzeniach ciala, ktore moga nam zostac przypisane, jak tez wprzypadku roszczen odszkodowawczych.

9.3 Powyzsze uregulowania (pkt. 8 i 9) okreslaja w pelni zakres odpowiedzialnosci Multiwytrych, jego zarzadu oraz pracownikow.

10. Wybor prawa/ sad wlasciwy

10.1 Prawem wlasciwym w stosunkach prawnych pomiedzy Multiwytrych oraz jego klientami, jak rowniez w odpowiednich warunek umownych jest prawo Polskie z wylaczeniem jednolitych postanowien Konwencji CISG osprzedazy towarow.

10.2 Wylacznym sadem wlasciwym we wszystkich sporach sadowych wynikajacych bezposrednio lub posrednio ze stosunkow handlowych jest sad wlasciwy dla siedziby Multiwytrych, klient przeniosl swoje miejsce zamieszkania lub pobytu za granice po podpisaniu umowy lub jego miejsce zamieszkania czy pobytu nie jest w momencie skladania pozwu znane.

10.3 Jesli klient jest kupcem, osoba prawna prawa publicznego lub publiczno-prawnym majatkiem oddzielnym, wowczas miejscem wypelnienia i jedynym sadem wlasciwym we wszystkich sporach prawnym wynikajacych bezposrednio lub posrednio ze stosunkow handlowych jest sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Multiwytrych.pl.

11. Postanowienia koncowe

11.1 Brak lub pozniejsza utrata skutecznosci prawnej calkowicie lub czesciowo przez poszczegolne postanowienia nie narusza waznosci pozostalych czesci umowy.

11.2 Klient nie ma prawa do kompensacji, chyba ze jego roszczenie jest niepodwazalne lub potwierdzone moca prawa.

11.3 Klient moze skorzystac z prawa niewydania, jesli roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego.

Oswiadczenie o ochronie danych osobowych Dane osobowe klientow uzywamy wylacznie w celu realizacji zamowienia. Wszystkie dane klientow gromadzone sa i opracowywane zgodnie z odpowiednimi przepisami polskimi ustaw o ochronie danych osobowych.

Maja Panstwo prawo w kazdej chwili do bezplatnej informacji, korekty, zablokowania oraz usuniecia swoich zapisanych u nas danych osobowych. Danych osobowych nie przekazujemy osobom trzecim bez Panstwa wyraznej i w kazdej chwili mozliwej do odwolania zgody. Wylaczeni z tego sa nasi partnerzy wykonujacy dla nas uslugi, ktorzy potrzebuja dane w celu realizacji zamowien (np. przedsiebiorstwo spedycyjne zatrudnione w celu wysylki lub instytucja kredytowa, ktorej zlecono obsluge platnosci). W tych wypadkach zakres przekazanych danych osobowych ogranicza sie do koniecznego minimum.

W naszym sklepie gromadzone sa pliki cookies z informacjami o danych klienta tylko na Panstwa zyczenie, w taki sposob, ze moga one zostac uruchomione przy nastepnej wizycie. Dzieki danym zgromadzonym w pliku cookie nie trzeba powtornie wypelniac formularzy. W swojej przegladarce internetowej moga Panstwo zarzadzac plikami cookie naszej strony i ewentualnie je zablokowac.

Multiwytrych.pl przetwarza dane osobowe tylko w ustalonym zakresie i nie przekazuje ich dalej.

Multiwytrych.pl

Wlasciciel:

Adres:

Polska

Telefon (PL):

Telefon:

Glowny faks:

E-mail;

Kolejne informacje dotyczace elektronicznego zawierania umow

Zawieranie umow online


Wybor/wskazanie

Jesli znalezli Panstwo w naszym sklepie online szukany produkt, nalezy wybrac go klikajac na niego myszka a nastepnie na przycisk "Do koszyka''. Klikajac pojedynczo na przycisk "Koszyk" mozna sprawdzic wybrane przez siebie produkty. Mozna tu zmienic dowolnie ilosc danego produktu wzglednie ja poszerzyc, otrzymujac kazdorazowo sume posrednia. W kazdej chwili mozliwe jest usuniecie z koszyka wybranych produktow poprzez zaznaczenie w punkcie "Usun". Kiedy juz wszystkie szukane produkty znajda wkoszyku, mozna aktywowac procedure zamowienia poprzez klikniecie przycisku "Kasa".

Dane

W nastepnym kroku mozliwa jest aktywacja istniejacego konta klienta lub zalozenia nowego. Jezeli sa Panstwo zarejestrowani u nas jako klienci, wowczas wystarczy podac swoj adres e-mail oraz haslo. W tym wypadku pojawia sie Panstwa dane juz wczesniej podane w celu zlozenia zamowienia.

Zmiany

Podczas procedury zamawiania istnieje w kazdej chwili mozliwosc poprawienia podanych danych w punkcie menu "Koszyk". W przypadku posiadania kuponu rabatowego, mozna podac go w gornym obszarze koszyka. Kupon rabatowy mozna zrealizowac tylko, gdy posiada sie konto klienta (nalezy byc zarejestrowanym klientem).

Zamowienie

Aktywacja procedury zamawiania za pomoca klikniecia na przycisk "Do kasy" otwiera jej kolejne nastepujace kroki.

Najpierw przedstawione zostaja opcje wysylki wraz z mozliwoscia wyboru jednej z nich. Istnieje mozliwosc zmiany adresu poprzez wybranie innego, juz wczesniej podanego lub tez podanie nowego, za pomoca przycisku "Utworz nowy adres".

Poprzez klikniecie na przycisk "Dalej" przechodzi sie do kolejnego kroku "Rodzaj platnosci". Tutaj mozna wybrac pomiedzy "Platnosc z gory przelewem bankowym", "Paypal", "Przelew natychmiastowy", oraz "Platnosc karta kredytowa (iPayment)". Wybrane grupy klientow maja tez mozliwosc wybrania opcji "Rachunek" oraz "Nazwisko".

W celu przejscia do nastepnego kroku "Potwierdzenie" nalezy przeczytac ogolne warunki handlowe i je zaakceptowac. Akceptacja odbywa sie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Nastepnie przechodzi sie do kolejnego kroku "Potwierdzenie". Tutaj podane sa Panstwa dane odnosnie adresu wysylki, rodzaju wysylki, informacji o rachunku, sposobu platnosci oraz wybrane produkty z podaniem ceny koncowej.

Klikniecie na przycisk "Zakoncz transakcje" oznacza wyslanie wiazacej oferty odnosnie wszystkich towarow znajdujacych sie w koszyku.

Wplyniecie zamowienia potwierdzimy niezwlocznie mailem. Potwierdzenie wplyniecia nie jest jeszcze przyjeciem zamowienia z naszej strony. Jestesmy uprawnieni do przyjecia oferty z zamowienia w przeciagu trzech dni roboczych od chwili wplyniecia do nas. Po przyjeciu oferty otrzymaja Panstwo e-mail w dalszymi informacjami odnosnie realizacji umowy.

Zapisywanie tekstu umowy

Zapisujemy Panstwa dane z zamowienia i przesylamy je Panstwu po wplynieciu zamowienia mailem w formie tekstowej. Bledy w danych

Podane dane mozna poprawic w kazdej chwili procedury zamawiania poprzez klikniecie na przycisk "Moje konto" lub "Koszyk" oraz zmiane dotychczasowej procedury zamawiania przez klikniecie na "Aktualizuj". Procedure mozna przerwac wdowolnej chwili opuszczajac strone internetowa.

Jezyk umowy

Umowy zawierane sa wylacznie w jezyku polskim. Kodeks postepowania

Poza ogolnie obowiazujacymi ustawami nie podlegamy pod zaden specjalny kodeks postepowania.